66 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Wydarzenia
Termin: 2021-02-24

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach zaprasza do wzięcia udziału w eliminacjach miejsko-gminnych 66.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego ONLINE, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dorosłych . Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje umiejętności w czterech Turniejach:

- Turnieju RECYTATORSKIM /repertuar uczestników obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach o dowolnej tematyce. Do prezentacji uczestnik wybiera dwa utwory: prozę oraz utwór poetycki. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut. W kategorii szkół podstawowych tj. klasy I-VI, uczestnik zgłasza tylko jeden utwór poetycki, a czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

UWAGA: uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, przygotowują do prezentacji repertuar obejmujący prozę i poezję.

- Turnieju POEZJI ŚPIEWANEJ
/ repertuar obejmuje: dwa utwory śpiewane i jeden recytowany. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady: wykonywane mogą być wiersze opublikowane w książkach lub prasie literackiej; uczestnicy nie mogą wykonywać utworu z tekstem własnym; do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub mały zespół muzyczny, bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback)./

- Turnieju TEATRU JEDNEGO AKTORA / uczestnicy występują bez podziału na kategorie; przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 minut./

- Turnieju WYWIEDZIONE ZE SŁOWA /uczestnicy występują bez podziału na kategorie; repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów). Dowolna jest również forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Uwaga: ze względu na formę konkursu, przewidziano limit uczestników.

Prosimy o wytypowanie trzech osób ze szkół miejskich i dwóch osób ze szkół gminnych do każdej z kategorii Turnieju Recytatorskiego. Pozostałe Turnieje pozostają bez ograniczeń.

Warunkiem zgłoszenia do tegorocznego Konkursu jest przesłanie do dnia 25 marca 2021r. skanu czytelnie wypełnionej karty wraz ze zgodą na publikacje wizerunku oraz filmu z nagranym wystąpieniem wg regulaminu Konkursu przez stronę: WE TRANSFER na maile:

Kategoria 1: klasy I-VI, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kategoria 2: klasy VII-VIII, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kategoria 3: uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nagranie powinno zawierać wystąpienie zgodne z regulaminem poszczególnych Turniejów. Recytator, osoba śpiewająca poezję, aktor Teatru Jednego Aktora lub osoba przedstawiająca spektakl w formie: Wywiedzione ze Słowa, powinni utrzymać kontakt z kamerą. Należy również zadbać o kostium oraz tło na jakim poszczególni uczestnicy będą się prezentować, ponieważ oceniana będzie całość wystąpienia i wszystkie jego elementy mają znaczenie.

Filmy powinny być nagrane w jednym ujęciu bez montażu. Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji.

Przesłane prezentacje oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Wyniki Konkursu w formie protokołu zostaną opublikowane dnia 31 marca 2021roku, natomiast nagrodzone prezentacje będą publikowane systematycznie na stronie Internetowej Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Do następnego etapu Konkursu tj. eliminacji powiatowych będą zakwalifikowani tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli. Uczniowie szkół podstawowych kończą swój udział w Konkursie na etapie eliminacji miejsko-gminnych

W załączeniu: karta uczestnika TURNIEJU RECYTATORSKIEGO i TURNIEJU WYWIEDZIONE ZE SŁOWA; karty uczestników: TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ I TURNIEJU TEATRU JEDNEGO AKTORA

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej imprezie, życzymy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom wielu sukcesów.Karty zgłoszeń do pobrania poniżej:

 

 

Terminy


  • 2021-02-24