64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Wydarzenia
Termin: 2019-03-13

Miejsce: Sala Widowiskowa Centrum Kultury

Centrum Kultury w Głuchołazach zaprasza do wzięcia udziału w eliminacjach miejsko-gminnych: 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje umiejętności w czterech Turniejach:

- Turnieju RECYTATORSKIM /repertuar uczestników obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach o dowolnej tematyce. Do prezentacji uczestnik wybiera dwa utwory: prozę oraz utwór poetycki. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut. W kategorii szkół podstawowych tj. klasy I-VI, uczestnik zgłasza tylko jeden utwór poetycki, a czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

UWAGA: uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, przygotowują do prezentacji repertuar obejmujący prozę i poezję, będą występowali w kategorii szkół gimnazjalnych.

- Turnieju POEZJI ŚPIEWANEJ / repertuar obejmuje: dwa utwory śpiewane i jeden recytowany. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady: wykonywane mogą być wiersze opublikowane

w książkach lub prasie literackiej; uczestnicy nie mogą wykonywać utworu z tekstem własnym;

do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub mały zespół muzyczny, bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback)./

- Turnieju TEATRÓW JEDNEGO AKTORA / uczestnicy występują bez podziału na kategorie; przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 minut./

- Turnieju WYWIEDZIONE ZE SŁOWA /uczestnicy występują bez podziału na kategorie; repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów). Dowolna jest również forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Konkurs odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury (scena) 13 marca 2019 ( środa), w kategorii szkół podstawowych: klasy I-VI, o godz. 9:00, w kategorii: klasy VII –VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorośli o godz.12:00.

 

Uroczyste zakończenie konkursu, koncert laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się   14 marca 2019 roku (czwartek), w sali widowiskowej Centrum Kultury o godz. 17:00.

Prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji we wszystkich szkołach i oficjalne zgłoszenie (protokół) reprezentantów poszczególnych szkół.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia: 8 marca 2019r. (piątek) w sekretariacie CK, codziennie w godz. od 7:00 do 15:00.

W załączeniu: karta uczestnika: TURNIEJU RECYTATORSKIEGO i TURNIEJU WYWIEDZIONE ZE SŁOWA; karty uczestników: TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ   I TURNIEJU TEATRU JEDNEGO AKTORA będą do pobrania

w sekretariacie Centrum Kultury oraz na naszej stronie internetowej.

Karty zgłoszeniowe źle i nieczytelnie wypełnione – nie będą przyjęte.

Do eliminacji powiatowych w Nysie, które odbędą się w dniach 18-19 marca 2019 r. zostaną zakwalifikowani laureaci eliminacji miejsko-gminnych w kategoriach: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej imprezie, życzymy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom wielu sukcesów.

Karty uczestnictwa do pobrania poniżej:

 

 

Terminy


  • 2019-03-14
  • 2019-03-13