Klauzura Informacyjna CK Głuchołazy zgodna z RODO

Wydarzenia
Termin: 2018-06-20

Miejsce: Klauzura RODO

Klauzula informacyjna

Centrum Kultury w Głuchołazach

Zgodna z RODO

W dniu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczyna być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

Uprzejmie informujemy wszystkich Państwa, iż Centrum Kultury w Głuchołazach dostosowało do wytycznych RODO wewnętrzną Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, Politykę Bezpieczeństwa Informacji, Politykę Zarządzania Systemem Informatycznym oraz wprowadził ogólnodostępną Klauzulę informacyjną.

            Klauzula informacyjna Centrum Kultury w Głuchołazach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w CK Głuchołazy jest CENTRUM KULTURY 48-340 Głuchołazy , Bohaterów Warszawy 7 tel.: 77 43 91 698, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowany przez Dyrektora

2.Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem 774391698 wew.35 lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Celem przetwarzania danych w Centrum Kultury w Głuchołazach jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi  (m.in. czytelnictwem, organizacja wycieczek, wypoczynku, imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.)  zgodnie z art. 6 ust. 1

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Terminy


  • 2018-06-20