makplus logo
Procedura obrotu zbiorami w Centrum Kultury im. KOU - Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Głuchołazach w czasie trwania stanu epidemiologicznego w Polsce.

1.W  czasie  trwania  stanu  epidemiologicznego Centrum  Kultury im. KOU - Miejska  Biblioteka Publiczna w  Głuchołazach świadczy usługi w ograniczonym zakresie. 

2.Czas pracy pracowników nie ulega zmianie, obowiązują nowe godziny otwarcia placówek. 

3.Do odwołania pozostają zamknięte czytelnie i wszystkie stanowiska komputerowe służące czytelnikom. 

4.Do  odwołania  Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Głuchołazach nie  organizuje  lekcji bibliotecznych,  spotkań,  warsztatów i kursów. 

5.Do usług świadczonych w czasie epidemii zalicza się wyłącznie przyjmowanie zwrotów zbiorów i wypożyczanie zbiorów.

 6. Prosimy o korzystanie z Serwisu SzukamKsiążki.pl w celu zamawiania i rezerwacji zbiorów.

7.Biorąc pod uwagę wielkość placówek filialnych ustala się indywidualne rozwiązania dotyczące obsługi i ilości czytelników w bibliotece.  

 8.Do  odwołania  czytelnicy  nie  będą mogli korzystać z wolnego dostępu do książek. 

9.Czytelnicy będą obsługiwani z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Po każdym kontakcie ze zwróconymi  zbiorami musi zostać  zdezynfekowana powierzchnia biurka, czytnika i rękawic bibliotekarza.

10.Bibliotekarze  podczas  obsługi  czytelnika  zabezpieczeni  są  w maseczkę,  przyłbicę i  rękawice, ponadto posiadają płyn do dezynfekcji rąk (rękawic) i płyn do dezynfekcji powierzchni oraz przebywają w odpowiedniej odległości, nie mniej niż 1,5 m. 

11.W miarę potrzeby, ale co najmniej po 1,30 godz. należy zrobić 10 min. przerwę techniczną, zamykając bibliotekę, podczas której należy zdezynfekować wszystkie wspólne powierzchnie, tj.: biurka, klamki, stoliki itp.

12.Kierownik  i  bibliotekarze  zobowiązani  są  do  umieszczenia  w widocznym   miejscu   dla czytelników informacji o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, informacji o liczbie obsługiwanych czytelników i o godzinach przerw technicznych.

 13.W Bibliotece, w wyznaczonym miejscu może przebywać tylko czytelnik obsługiwany a pozostali ustawiają się w kolejce, w wyznaczonych odległościach nie mniej niż 2m. 

14.Zwracane  zbiory  automatycznie  przekazywane  są  w  systemie  w  kwarantannę, a  zwrócone egzemplarze fizycznie odkładane są w wyznaczone miejsca, opatrzone datą zwrotu. Nie wolno dezynfekować książek. 

15.Po  odbytej  3-dniowej  kwarantannie  zbiory  wracają  na  półkę  gotowe  do  ponownego wypożyczenia. 

16.Wózki wykorzystywane do przewożenia zbiorów powinny być każdorazowo zdezynfekowane.

 17.Po zakończeniu obsługi , 30 min. przed zamknięciem placówki należy koniecznie zdezynfekować blaty, klawiatury, krzesła, słuchawki, klamki i włączniki światła. 

18.Zużyte rękawiczki i maseczki wyrzucamy do wyznaczonego pojemnika, zawiązujemy worek i odnosimy w wyznaczone miejsce. 

19.W ciągu dnia, w miarę możliwości należy wietrzyć wszystkie pomieszczenia biblioteki. 

20.Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa :

 -prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem minimum 30 sekund, 

 -unikanie dotykania twarzy

-zachowanie bezpiecznej odległości miedzy współpracownikami, min. 1,5 m,

-zasłanianie nosa i ust podczas obsługi czytelników,

-w miarę możliwości kontaktować się z innymi pracownikami telefonicznie lub mailowo,

-w przypadku pojawienia się objawów chorobowych o  charakterze  wirusowym  (kaszel,  katar, temperatura) nie przychodzić do pracy i zwrócić się po pomoc medyczną do lekarza. Wszystkie powyższe procedury obowiązywać będą od dnia otwarcia Biblioteki do odwołania stanu epidemiologicznego w Polsce.

Indywidualne rozwiązania dotyczące obsługi i ilości czytelników w Biblioteka główna:

Przyjmowanie książek –  jedno stanowisko brudne usytuowane przy wejściu do biblioteki, bibliotekarze zmieniają się co 3 godziny.

Wypożyczalnia –2 stanowiska obsługi, dwa czyste usytuowane przy ladzie, jednocześnie może być obsługiwanych dwóch czytelników. Dział dla dzieci -2 stanowiska przy ladzie do obsługi dwóch czytelników, 

W Filiach wiejskich–obsługa jednego czytelnika, wydzielone miejsce dla książek oddawanych i osobne dla książek wypożyczanych.   

Godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach 

Od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-16.00,

piątek 12.00-18.00,     sobota nieczynne

Filie wiejskie:

Burgrabice: poniedziałek- piątek 10.00-16.00

Charbielin: poniedziałek- piątek 11.00-17.00 

Gierałcice: wtorek- środa- czwartek 12.00-16.00

Jarnołtówek: poniedziałek – piątek 13.00-19.00

Nowy Świętów: wtorek – piątek 10.00-15.00

Polski Świętów: poniedziałek- piątek 9.00-12.00, 16.00-19.00

Godziny obowiązują do odwołania stanu epidemiologicznego.
Zapraszamy do korzystania z Serwisu Szukam Książki, w którym
dostępny jest katalog biblioteki.
szukamksiazki.pl
Administrator świadczy następujące usługi w ramach Serwisu Szukam
Książki:
a. Weryfikacja tożsamości Czytelnika w celu aktywacji Internetowego
Konta Czytelnika,
b. Aktywacja Internetowego Konta Czytelnika,
c. Dostęp do zawartości Serwisu za pomocą Internetowego Konta
Czytelnika,
d. Korzystanie z Internetowego Konta Czytelnika zapewniającego
w szczególności następujące funkcjonalności:
-wyszukiwanie interesujących Czytelnika pozycji wśród dostępnych
zasobów bibliotecznych;
-rezerwacja lub kolejkowanie wybranych pozycji;
-przeglądanie listy Bibliotek oraz ich bazy adresowej, w których jest
zapisany Czytelnik;
-kontakt z Bibliotekami, w których zapisany jest Czytelnik,
-przeglądanie informacji o wypożyczonych lub zarezerwowanych w
Bibliotekach pozycjach,
Administrator nie pobiera jakichkolwiek opłat za korzystanie z usług
świadczonych w ramach Serwisu.
Administrator zastrzega możliwość zmiany usług jak również ich
funkcjonalności w dowolnym czasie, w szczególności poprzez
wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Czytelnika.